Ubezpieczenia

Konsultacja z klientem jest bezpłatna.

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę, w której określimy przewidywane koszty, a po zakończeniu każdy klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania audio i video, stenogramy, dokumenty).

Usługi detektywistyczne dla ubezpieczalni

  • Sprawdzamy informacje dotyczące okoliczności powstania szkody, a w razie potrzeby włączamy biegłych sądowych z określonych dziedzin, posiadających wiedzę specjalistyczną;
  • Weryfikujemy dokumenty przedstawione w zgłoszeniu o szkodzie lub samodzielnie pozyskujemy materiały mające istotny wpływ na określenie zasadności wypłaty świadczenia i jego wysokości;
  • Pozyskujemy informacje o okolicznościach, co do stanu zdrowia czy uszczerbku na zdrowiu w drodze bezpośredniej obserwacji (np. czy osoba faktycznie nie może się poruszać) stosownie to dokumentując lub innych dostępnych metod czy źródeł;