Osoby fizyczne

Konsultacja detektywa z klientem jest bezpłatna.

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę, w której określimy przewidywane koszty, a po zakończeniu każdy klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania audio i video, stenogramy, dokumenty).

Usługi detektywistyczne dla osób fizycznych:

 • Zbieramy materiał dowodowy do sprawy rozwodowej, profesjonalnie dokumentujemy zdradę (sprawozdanie, foto, video);
 • Sprawdzamy wiarygodność partnera dla Państwa własnych potrzeb oraz potrzeb procesowych;
 • Sprawdzamy kandydatki na opiekunkę dla Waszego dziecka;
 • Ustalamy niewskazane kontakty Waszego dziecka;
 • Ustalamy kontakty interesujących Was osób;
 • Ujawniamy źródła dochodu oraz ukryty majątek, jak również ustalamy stan majątkowy;
 • Ustalimy stan majątkowy dłużników;
 • Pomożemy w ustaleniu wszystkich prawnych spadkobierców;
 • Przeprowadzamy obserwację osób i obiektów (sprawozdanie, foto, video);
 • Poszukujemy osoby zaginione i ukrywające się;
 • Ustalamy miejsca zamieszkania i pracy;
 • Pomagamy w nawiązaniu zerwanych kontaktów towarzyskich i rodzinnych;
 • Pomagamy w przypadkach nękania telefonicznego i nachodzenia;
 • Pomagamy w uzyskaniu materiału genetycznego DNA i przeprowadzeniu badań;
 • Pomagamy w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i skarbowych m.in. dostarczając niezbędne dla Państwa dowody i informacje w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, przygotujemy stenogramy i odsłuchy rozmów, dokumentację fotograficzną, ustalimy i wskażemy świadków posiadających istotne informacje w danej sprawie, jak też pomożemy uzyskać inne informacje przyspieszające i wspomagające prowadzone postępowanie;

Realizujemy również inne nietypowe zlecenia.