Kancelarie

Konsultacja z klientem jest bezpłatna.

prywatny detektyw

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę, w której określimy przewidywane koszty, a po zakończeniu każdy klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania audio i video, stenogramy, dokumenty).


  • Weryfikujemy prawdziwość danych zawartych w materiale procesowym określonego postępowania;
  • Weryfikujemy dokumenty;
  • Weryfikujemy wiarygodność osób;
  • Ustalamy i dokumentujemy faktyczne okoliczności przebiegu zdarzeń;
  • Pomagamy w rozpoznawaniu i ustalaniu danych dotyczących osób i zdarzeń;
  • Poszukujemy osoby i mienie na terenie Polski i państw UE;
  • Realizujemy określone czynności włącznie z obserwacją i dokumentowaniem ich z użyciem środków technicznych;
  • Przeprowadzamy ustalenia majątkowe.