Ubezpieczenia

Konsultacja z klientem jest bezpłatna


Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę,
w której określimy przewidywane koszty, a po zakończeniu każdy klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania audio i video, stenogramy, dokumenty).

 

 

- Sprawdzamy informacje dotyczące okoliczności powstania szkody, a w razie potrzeby włączamy biegłych sądowych 

z określonych dziedzin, posiadających wiedzę specjalistyczną;

- Weryfikujemy dokumenty przedstawione w zgłoszeniu o szkodzie lub samodzielnie pozyskujemy materiały mające istotny wpływ na określenie zasadności wypłaty świadczenia i jego wysokości;

- Pozyskujemy informacje o okolicznościach, co do stanu zdrowia czy uszczerbku na zdrowiu w drodze bezpośredniej obserwacji (np. czy osoba faktycznie nie może się poruszać) stosownie to dokumentując lub innych dostępnych metod czy źródeł;

Czytany 3490 razy