Osoby fizyczne

 

Konsultacja z klientem jest bezpłatna


Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę,
w której określimy przewidywane koszty, a po zakończeniu każdy klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania audio i video, stenogramy, dokumenty).

 

- Zbieramy materiał dowodowy do sprawy rozwodowej, profesjonalnie dokumentujemy zdradę (sprawozdanie, foto, video);

- Sprawdzamy wiarygodność partnera dla Państwa własnych potrzeb oraz potrzeb procesowych;

- Sprawdzamy kandydatki na opiekunkę dla Waszego dziecka;

- Ustalamy niewskazane kontakty Waszego dziecka;

- Ustalamy kontakty interesujących Was osób;

- Ujawniamy źródła dochodu oraz ukryty majątek, jak również ustalamy stan majątkowy;

- Ustalimy stan majątkowy dłużników;

- Pomożemy w ustaleniu wszystkich prawnych spadkobierców;

- Przeprowadzamy obserwację osób i obiektów (sprawozdanie, foto, video);

- Poszukujemy osoby zaginione i ukrywające się;

- Ustalamy miejsca zamieszkania i pracy;

- Pomagamy w nawiązaniu zerwanych kontaktów towarzyskich i rodzinnych;

- Pomagamy w przypadkach nękania telefonicznego i nachodzenia;

- Pomagamy w uzyskaniu materiału genetycznego DNA i przeprowadzeniu badań;

- Pomagamy w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i skarbowych m. in. dostarczając niezbędne dla Państwa dowody i informacje w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, przygotujemy stenogramy i odsłuchy rozmów, dokumentację fotograficzną, ustalimy i wskażemy świadków posiadających istotne informacje w danej sprawie, jak też pomożemy uzyskać inne informacje przyspieszające i wspomagające prowadzone postępowanie;

Realizujemy również inne nietypowe zlecenia.

Czytany 4374 razy