Kancelarie

 

Konsultacja z klientem jest bezpłatna


Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę,
w której określimy przewidywane koszty, a po zakończeniu każdy klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania audio i video, stenogramy, dokumenty).


- Weryfikujemy prawdziwość danych zawartych w materiale procesowym określonego postępowania;

- Weryfikujemy dokumenty;

- Weryfikujemy wiarygodność osób;

- Ustalamy i dokumentujemy faktyczne okoliczności przebiegu zdarzeń;

- Pomagamy w rozpoznawaniu i ustalaniu danych dotyczących osób i zdarzeń;

- Poszukujemy osoby i mienie na terenie Polski i państw UE;

- Realizujemy określone czynności włącznie z obserwacją i dokumentowaniem ich z użyciem środków technicznych;

- Przeprowadzamy ustalenia majątkowe;

Czytany 3870 razy