Firmy

Konsultacja z klientem jest bezpłatna


Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę,
w której określimy przewidywane koszty, a po zakończeniu każdy klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania audio i video, stenogramy, dokumenty).

 

 

- Weryfikujemy partnerów biznesowych, sprawdzając ich wiarygodność;

- Obserwujemy i kontrolujemy osoby np. w celu zweryfikowania podejrzeń, lub zdobycia informacji;

- Weryfikujemy zgłoszenia o odszkodowanie przed lub po zapłacie. Ustalamy stan faktyczny zaistnienia szkody;
- Badamy wiarygodność pracowników poprzez wskazanie i kontrolę miejsca zameldowania/pobytu, wywiad środowiskowy (w miejscu zamieszkania/pracy), kontrolę stanu aktywów/pasywów (nieruchomości, samochody, działalność gospodarcza), rejestr dłużników niewypłacalnych i rejestr zastawów, sporządzenie portretu charakterologicznego;

- Sprawdzamy wiarygodność strony przy transakcjach kupna-sprzedaży, ustalając dostępność środków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji, tytuł prawny sprzedającego do oferowanego aktywa itp.;

-Badamy wiarygodność partnerów poprzez kontrolę w miejscu prowadzenia działalności (wizualizacja, opinia handlowa), analizę rejestru handlowego (przegląd i analiza informacji o firmie), analizę sprawozdania finansowego (struktura, rentowność, płynność, aktywność), sprawdzenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych i rejestrze zastawów, kontrolę stanu aktywów/pasywów firmy (majątek, hipoteki, zastawy), kontrolę stanu aktywów/pasywów właścicieli lub zarządzających firmą;

- Prowadzimy tzw. biały wywiad, dzięki któremu ustalamy sytuację ekonomiczno-finansową firmy (płynność, zadłużenie, rentowność, aktywność), ujawniamy głównych dostawców/odbiorców firmy, ustalamy kluczowe osoby odpowiedzialne za strategię, produkcję i marketing, uzyskujemy opinię handlową na temat firmy w miejscu wykonywania działalności, jak również ustalamy stan aktywów/pasywów firmy (majątek, hipoteki, zastawy) i stan aktywów/pasywów właścicieli lub zarządzających firmą;

- Realizujemy czynności mające na celu przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczenie nieuczciwej konkurencji,
m.in.: ustalamy firmy/osoby odpowiedzialne za produkcję, marketing i sprzedaż kopiowanych produktów, identyfikujemy dostawców komponentów i producentów opakowań do produkcji kopiowanych produktów, zdobywamy dowody wystąpienia nieuczciwej konkurencji poprzez zakup kontrolowany lub rejestrację audio-video, ustalamy firmy/osoby odpowiedzialne za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, identyfikujemy firmy/osoby rozpowszechniające fałszywe informacje o produktach, usługach lub cenach w celu szkodzenia firmie;

- Zajmujemy się wykrywaniem i zbieraniem informacji wskazujących na złamanie umowy handlowej, licencyjnej,
o dystrybucję, lub innych umów;

- Prowadzimy dochodzenia w sprawie oszustw, poprzez jawne lub tajne działania zmierzające do wyjaśnienia stanu faktycznego m.in. poprzez rozmowy z podejrzanymi i skruszonymi, pozyskujemy informatorów, prowadzimy obserwacje, zbieramy dowody, ujawniamy zależności finansowe, rodzinne i towarzyskie, pomagamy w kontaktach
z policją, prokuraturą itp.;

- Zbieramy, weryfikujemy i prezentujemy informacje w sprawach cywilnych, karnych i innych, m.in. poprzez analizę informacji do spraw, weryfikację i uzupełnianie materiału dowodowego, doradztwo w zakresie planowania
i strategii.

Czytany 3826 razy